Zalo
Phone
Phone

Thiết Bị Họp Trực Tuyến Yealink ZVC400

Hệ thống ZVC400 là thiết bị họp trực tuyến thiết kế cho các cuộc họp Zoom Room cho không gian vừa và nhỏ.