Zalo
Phone
Phone

Firewall Cisco Meraki MX100-HW

Thiết bị tường lửa Cisco Meraki MX100 Cloud Managed Security Appliance_MX100-HW.

Mã sản phẩm: MX100-HW

MX100-HW là thiết bị định tuyến thuộc Cisco Meraki MX Appliances. MX100-HW là sản phẩm lý tưởng cho các tổ chức đang cân nhắc giải pháp Quản lý mối đe dọa hợp nhất (UTM) cho các trang web phân tán, khuôn viên hoặc trung tâm dữ liệu VPN tập trung. Vì MX được quản lý 100% bằng đám mây nên việc cài đặt và quản lý từ xa rất đơn giản.