Zalo
Phone
Phone

Firewall Cisco Merak MX84-HW

Thiết bị tường lửa Cisco Meraki MX84 Router/Security Appliance, LIC-MX84ENT-1YR _MX84-HW

Mã sản phẩm: MX84-HW   

MX84-HW là thiết bị định tuyến thuộc Cisco Meraki MX Appliances. MX84-HW là sản phẩm lý tưởng cho các tổ chức đang cân nhắc giải pháp Quản lý mối đe dọa hợp nhất (UTM) cho các trang web phân tán, khuôn viên hoặc trung tâm dữ liệu VPN tập trung. Vì MX được quản lý 100% bằng đám mây nên việc cài đặt và quản lý từ xa rất đơn giản. MX có một bộ dịch vụ mạng toàn diện, loại bỏ nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị.