Zalo
Phone
Phone

Firewall Cisco Meraki MX68-HW

Thiết bị tường lửa Cisco Meraki MX68 Router/Security Appliance,LIC-MX68-SEC-1YR_MX68-HW

Mã sản phẩm: MX68-HW

Thiết bị bảo mật đa năng Cisco Meraki MX68 là tùy chọn có 2 cổng WAN RJ45 1Gig, 10 cổng LAN RJ45 1Gig trong đó có 2 cổng hỗ trợ POE+ công suất tối đa 30W/cổng. MX68 hỗ trợ tối đa 50 user, có thể đảm nhiệm nhiều vai trò trong hệ thống mạng doanh nghiệp nhỏ như: bảo mật, chuyển mạch, kết nối SD-WAN, kết nối VPN site-to-site tự động…