Zalo
Phone
Phone

Firewall Cisco Meraki MX64-HW

Thiết bị tường lửa Cisco Meraki MX64 Router/Security Appliance

Mã sản phẩm: MX64-HW

MX64-HW là Thiết bị bảo mật/ Bộ định tuyến Meraki MX64. Cisco Meraki MX Security & SD-WAN Appliances là thiết bị lý tưởng cho các tổ chức đang cân nhắc giải pháp Quản lý mối đe dọa trên các trang web phân tán, khuôn viên hoặc trung tâm dữ liệu VPN tập trung. MX64-HW có một bộ dịch vụ mạng toàn diện, loại bỏ nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị. Các dịch vụ này bao gồm khả năng SD-WAN, tường lửa dựa trên ứng dụng, lọc nội dung, lọc tìm kiếm trên web, phát hiện và ngăn chặn xâm nhập dựa trên SNORT®,